Česká a slovenská periodika

 

 Název  

 Impact factor

2016

 ISSN

  A

     
Acta medica (Hradec Králové) Print   1211-4286
Acta Univers. agricul. et silvicul. Mendelianae Brunensis On-line   1211-8516
Acta veterinaria Brno Print+Online  0.415 0001-7213
       
 B      
Bylinky  Print   1804-3135
       
  Č      
Časopis českých lékárníků Print   1211-5134
Česká a slovenská farmacie Print   1210-7816
       
  E      
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Print   1210-7913
       
  F      
Farmakoterapie Print      1801-1209
Folia veterinaria Print+Online   0015-5748
Farmaceutický obzor  Print   0014-8172
       
  CH      
Chemické listy Online  0,387 0009-2770
Chip   
Print    1210-0684
       
  J      
Jezdectví Print   1210-5406
       
  L      
Lidé a země Print   0024-2896
       
  M      
Maso Print   1210-4086
Myslivost   Print      0323-214X
       
  N      
Náš chov Print   0027-8068
Naše kočky Print   1211-6270
National Geographic : Česko Print   1213-6549
Nová Exota    Print    
       
  P      
Papoušci Print   1213-4619
Pes – přítel člověka Print    0231-5424
       
  R      
Rybářství Print   0373-675x
       
  S      
Scientific American Print   1213-7723
Slovenský veterinárský časopis Print   1335-0099
Svět psů Print   1211-2976
       
  T      
Týden Print   1210-9940
       
  V      
Vesmír Print   0042-4544
Věstník Ústavu pro stát. kontrolu vet. biopreparátů a léčiv-ÚSKVBL Online   1213-046X
Veterinární klinika Print   1214-6080
Veterinární lékař Print+online   1214-3774
Veterinářství Print   0506-8231
       
  Z      
Zdraví Print   0139-5629
Zemědělský deník Print   1212-2246
Zvěrokruh – Časopis KVL ČR Print   1210-776X

 

  

Kontakt 

Bc. Eva Falcová      e-mail: falcovae@vfu.cz      tel.: (+420) 54156 2077