Časopisy

 

Česká a slovenská periodika

 Zahraniční periodika
EZB

profipress

 
Jednotný přístup k plnotextovým elektronickým časopisům konzorcií: Blackwell, Kluwer, Science Direct, Springer Link, Willey InterScience, databáze EBSCO a databáze volně přístupných časopisů.

Vyhledávat můžete podle názvu nebo tematickému roztřídění časopisů.
Pomocí barevných teček poznáte, jestli a jak máme plné texty konkrétního časopisu dostupné.
 
dostupné bez omezení Články jsou volně dostupné bez omezení.
 
zaplacený přístup Knihovna má zaplacený přístup k časopisu a tudíž je přístupný pro její uživatele
 
není předplacený Časopis není předplacený. Plné texty článků nejsou dostupné.
 
přístup omezený Přístup do časopisu je omezený (např. dostupné články starší víc jak jeden rok).
 
Ve studovně najdete i denní tisk. Odebíráme Mladou frontu Dnes a Lidové novinyAktuální ročník časopisů je určený pouze k prezenčnímu studiu ve studovně. Pokud byste potřebovali zjistit, jestli máme zarchivované starší ročníky časopisů, vyhledávejte pomocí online katalogu (odkaz). Časopisy vydané do roku 1993 jsou uloženy ve skladu (stačí požádat pracovníka knihovny). Od roku 1994 jsou k dispozici ve volném výběru ve studovně. Jsou řazeny abecedně a uvnitř časopisu podle roku vydání. Všechny vyvázané ročníky časopisů mají výpůjční dobu 1 měsíc. 
 
Přehled periodik dostupných v knihovně včetně již neodebíraných titulů je k dispozici v elektronickém katalogu knihovny.
 
 
Kontakt
 
Bc. Eva Falcová          falcovae@vfu.cz         +420 54156 2077