Elektronické informační zdroje

Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou licencované zdroje, dostupné uživatelům VFU Brno. K usnadnění základní orientace v databázi Vám může posloužit návody u jednotlivých databázích nebo publikaci "Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF" vydaná Masarykovou univerzitou. 

 

Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat licenční elektronické informační zdroje jinak než pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z kteréhokoliv zdroje zjevně převyšující aktuální osobní potřebu či předávání dat ze zdroje dalším osobám je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu k licenčnímu zdroji pro celou univerzitu. Přístup k licencovaným zdrojům je povolen z počítačů zapojených v počítačové síti Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. 

 

Licencované zdroje
 Volně dostupné zdroje
 Informační brány
 Elektronické knihy
Případové studie

 

Vzdálený prístup - k databázím je možný prístup i z PC mimo univerzitní síť přes službu EZproxy.