Kontakty

Adresa

STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO VFU BRNO
budova Studijního a informačního centra
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno


Vedoucí SIS
Mgr. Kateřina Sekaninová

tel.: (+420) 54156 2080
e-mail: sekaninovak@vfu.cz


Sekretářka, akvizice, pronájem místností budovy SIC
Marta Třísková 
tel.: (+420) 54156 2081
e-mail: triskovam@vfu.cz

 


ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

  

Výpůjční oddělení 

Marek Forman, DiS.

tel.: (+420) 54156 2085

e-mail: formanm@vfu.cz

 

Sterilizace dokumentů

Monika Šimková

tel.: (+420) 54156 2082
e-mail: simkovam@vfu.cz

 

Zpracování fondů

Simona Šteflová 
tel.: (420) 54156 2084
e-mail: steflovas@vfu.cz

 

Elektronické informační zdroje, rešerše, univerzitní správce OBD

Mgr. Iva Slabá

tel.: (+420) 54156 2079
e-mail: slabai@vfu.cz

 

Oddělení periodik, meziknihovní výpůjční služba

Bc. Eva Falcová

tel.: (+420) 54156 2077
e-mail: falcovae@vfu.cz

 

Systémový knihovník, koordinace ediční činnosti VFU Brno

Dana Švaříčková

tel.: (+420) 54156 2083
e-mail: svarickovad@vfu.cz