Czech and Slovak periodicals

List of Czech periodicals subscribed by CL of UVPS Brno for year 2016

 

 Název                Impact factor  ISSN

  A

     
Acta medica (Hradec Králové) print   1211-4286
Acta Univers. agricul. et silvicul. Mendelianae Brunensis online   1211-8516
Acta veterinaria Brno print+online  0.415 0001-7213
       
  Č      
Časopis českých lékárníků

print

  1211-5134
Česká a slovenská farmacie print   1210-7816
       
  E      
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie print   1210-7913
       
  F      
Farmakoterapie print   1801-1209
Folia veterinaria print+online   0015-5748
       
H      
Hygiena print   1802-6218
       
  CH      
Chemické listy online  0.387 0009-2770
       
  J      
Jezdectví print   1210-5406
       
  L      
Lidé a země print   0024-2896
       
  M      
Maso print   1210-4086
Myslivost print   0323-214X
       
  N      
Náš chov print   0027-8068
Naše kočky print   1211-6270
National Geographic : Česko print    
Nová Exota     print    
       
  P      
Papoušci print   1213-4619
Pes – přítel člověka print   0231-5424
       
  S      
Slovenský veterinárský časopis print   1335-0099
Svět psů print   1211-2976
       
  T      
Týden pritn    
       
  V      
Vesmír print   0042-4544
Věstník Ústavu pro stát. kontrolu vet. biopreparátů a léčiv-ÚSKVBL online   1213-046X
Veterinární klinika print   1214-6080
Veterinární lékař pritn+online   1214-3774
Veterinářství print   0506-8231
       
  Z      
Zdraví print   0139-5629
Zvěrokruh – Časopis KVL ČR print   1210-776X

 

  

Contact 

Bc. Eva Falcová      e-mail: falcovae@vfu.cz      tel.: (+420) 54156 2077