Návody pro vyhledávaní - Licencované informační zdroje

 

Licencované databáze Návod
American Chemical Society   Video (AJ)
BioOne.1, BioOne.2 Text (AJ) Video (AJ)
CAB Abstracts Text (CZ) Video (AJ)
EBSCO Text (CZ)  
ENVIROnetBASE Text (SK)  

FSTA

(Food Science and Technology Abstracts)

Text (CZ) Video (AJ)
Lexicomp Online Text (CZ)  
Pivot

Text (CZ)

Video (AJ)
Reaxys Text (AJ)  Video (CZ)
Royal Society of Chemistry Journals Text (AJ) Video (AJ)
Science Direct Text (AJ) Video (AJ)
SciFinder Text (AJ)  
Scopus Text (AJ)  
Springer Link Text (AJ)  
Web of Knowledge Text (CZ)  Video (AJ) 
Wiley Online Library Text (AJ) Video (AJ) 
Zoological Record Text (CZ) Video (AJ)