Česká a slovenská periodika

  

Název

Tisk

Online

Impact

Factor

ISSN

eISSN

Kvartil

A

         
Acta medica (Hradec Králové) print   1211-4286                   

Acta Univers. agricul. et silvicul. Mendelianae Brunensis

online   1211-8516 2464-8310                                  
Acta veterinaria Brno

print

online

 0,422 0001-7213 1801-7576  Q4 
           
  B
         
Bylinky              print     1804-3135    
           
  Č          
Časopis českých lékárníků

print

  1211-5134    
Česká a slovenská farmacie print   1210-7816    
           
  E          
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie print   1210-7913    
  F          
Farmakoterapie print   1801-1209    
Folia veterinaria

print

online

  0015-5748    
Farmaceutický obzor  print   0014-8172    
  CH          
Chemické listy online  0,260 0009-2770  1213-7103  Q4
Chip  print   1210-0684    
  J          
Jezdectví print   1210-5406    
  L          
Lidé a země print   0024-2896    
  M          
Maso print   1210-4086    
Myslivost print   0323-214X    
  N          
Náš chov print   0027-8068    
Naše kočky print   1211-6270    
National Geographic : Česko print   1213-9394    
Nová Exota     print   1213-6549    
  P          
Papoušci print   1213-4619    
Pes – přítel člověka print   0231-5424    
 R          
Rybářství    print   0373-675x    
  S          
Scientific American print  

1213-7723

   
Slovenský veterinárský časopis print   1335-0099    
Svět psů print   1211-2976    
  T          
Týden pritn        
  V          
Vesmír print   0042-4544    
Věstník Ústavu pro stát. kontrolu vet. biopreparátů a léčiv-ÚSKVBL online   1213-046X    
Veterinární klinika print   1214-6080    
Veterinární lékař

pritn

online

  1214-3774    
Veterinářství print   0506-8231    
  Z          
Zdraví print   0139-5629    
Zemědělský týdeník print   1212-2246    
Zvěrokruh – Časopis KVL ČR print   1210-776X    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Bc. Eva Falcová, e-mail:

falcovae@vfu.cz, tel.: (+420) 5 4156 2077