Česká a slovenská periodika

  

NÁZEV 

PRINT
ONLINE 

IMPACT
 FACTOR

ISSN

 eISSN  

KVARTIL

A

     

Acta medica
(Hradec Králové) 

 print  

1211- 4286

   

Acta Univers. agricul. et silvicul Mendelianae Brunensis

online  

1211-8516

2464-8310

                  
Acta Veterinaria
Brno 

print + online

 0,422 0001-7213

1801-7576

Q4 
B     
Bylinky              print     1804-3135    
Č     
Časopis českých lékárníků

print

  211-5134    
Česká a slovenská farmacie print   1210-7816    
E     
Epidemiologie, Mikrobiologie, imunologie print   1210-7913    
F     
Farmakoterapie print   1801-1209    
Folia veterinaria

 print + online

  0015-5748    
Farmaceutický obzor  print   0014-8172    
 CH     
Chemické listy online  0,260 0009-2770 1213-7103  Q4
 J     
Jezdectví print   1210-5406    
 L     
Lidé a země print   0024-2896    
M    
Maso print   1210-4086    
Moderní včelař print   1214-5793    
Myslivost print   0323-214X    
 N     
Náš chov print   0027-8068    
Naše kočky print   1211-6270    
National Geographic : Česko print   1213-9394    
Nová Exota     print   1213-6549    
P     
Papoušci print   1213-4619    
Pes – přítel člověka print   0231-5424    
 R     
Rybářství    print   0373-675x    
 S     
Slovenský veterinárský časopis print   1335-0099    
Svět psů print   1211-2976    
 T     
Týden print        
 V     
Vesmír print   0042-4544    
Veterinární klinika print   1214-6080    
Veterinární lékař

print + online

  1214-3774    
Veterinářství print   0506-8231    
Výzkum v chovu skotu print  

 

   
 Z     
Zdraví print   0139-5629    
Zpravodaj Svazu
chovatelů ovcí a koz
print   1213-371x    
Zemědělský týdeník print   1212-2246    
Zvěrokruh – Časopis KVL ČR print   1210-776X