Novinky
a události

30. 5. 2022

Nový studijní program Fakulty veterinární hygieny a ekologie

8. 2. 2022

Nový bakalářský a navazující studijní program na Fakultě veterinárního lékařství

1. 6. 2022

Rektor VETUNI vyhlašuje pro studenty program na podporu rozvoje vzdělávací činnosti

V roce 2022 budou oceněni mimořádným stipendiem studenti, kteří se úspěšně zapojí do programu na podporu vzdělávací činnosti ve smyslu zkvalitňování opor pro zvýšení názornosti výuky. Bližší specifikace programu je určena v Podmínkách pro udělení mimořádného stipendia studentům v rámci programu na podporu rozvoje vzdělávací činnosti.