Národní plán obnovy

 

Vzhledem k technologickému pokroku a společenskému vývoji i pod tíhou krize vyvolané pandemií onemocnění COVID-19 vytyčily evropské i národní strategie řadu vizí a cílů směřujících k hospodářskému oživení a budování odolné, dlouhodobě udržitelné ekonomiky i společnosti. Nástrojem k implementaci těchto strategií je Národní plán obnovy.

Součástí Národního plánu obnovy ČR je i reforma vzdělávání, konkrétně „Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce“. VETUNI v této komponentě realizuje projekt 

 

 

Další oblastí, na kterou se Národní plán obnovy zaměřuje, je digitální transformace, kde jsou v rámci komponenty "Digitální služby občanům a firmám" finančně podpořeny digitální služby pro koncové uživatele. V této oblasti spolupracuje VETUNI na projektu:Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT