Veterinární univerzita Brno v souladu s cíli Evropské unie v oblasti rovnosti žen a mužů (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů) vypracovala Plán genderové rovnosti Veterinární univerzity Brno, který představuje rámec pro další rozvoj genderové korektnosti na Veterinární univerzitě Brno.

Koordinátorka pro genderovou korektnost:

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

e-mail: voslarovae@vfu.cz

Plán genderové rovnosti VETUNI

 

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT