Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové, vítám Vás na začátku akademického roku 2023/2024 na Veterinární univerzitě Brno. Chtěl bych Vám popřát úspěšný vstup do dalšího výukového období.

Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové,

 

vítám Vás na začátku akademického roku 2023/2024 na Veterinární univerzitě Brno. Chtěl bych Vám popřát úspěšný vstup do dalšího výukového období.

V novém akademickém roce vedle stávajících studijních programů Veterinární lékařství, Veterinární hygiena a ekologie, Bezpečnost a kvalita potravin, Zdravotní nezávadnost potravin v gastronomii a Ochrana zvířat a welfare budou vyučovány další studijní programy, které byly zahájeny v minulém akademickém roce, a to Veterinární asistence a Veterinární ochrana veřejného zdraví. K těmto programům se nově od letošního roku přidává nový studijní program Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí. Veterinární univerzita Brno tak zkompletovala portfolio svých studijních programů orientovaných na veterinární problematiku a poskytujících vedle tradičního veterinárně-lékařského vzdělání také vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech.

V novém akademickém roce bude pokračovat také postgraduální doktorské vzdělávání, v němž vedle stávajících 6 studijních programů Fakulty veterinárního lékařství a 5 studijních programů Fakulty veterinární hygieny a ekologie od letošního roku přibude nový studijní program Veterinární virologie.

Veterinární univerzitu Brno na počátku akademického roku 2023/2024 čeká mezinárodní akreditace veterinárního vzdělávání, a to na obou fakultách – Fakultě veterinárního lékařství a Fakultě veterinární hygieny a ekologie. Po více než roce příprav a sestavování Sebehodnotící zprávy o veterinárním vzdělávání na obou fakultách na počátku října navštíví fakulty komise expertů Evropské asociace veterinárních fakult a univerzit a celý týden bude ověřovat podmínky výuky a vlastní veterinární výuku na Fakultě veterinárního lékařství a Fakultě veterinární hygieny a ekologie. Výsledkem bude mezinárodní posouzení úrovně veterinárního vzdělávání na obou fakultách ve smyslu naplňování/nenaplňování mezinárodně stanovených standardů veterinární výuky.

V akademickém roce 2023/2024 bude pokračovat podpora talentovaných studentů jejich zapojením do vzdělávací a výzkumné činnosti a také podpora internacionalizace studentů v návaznosti na jejich studium, a to zejména v rámci interních agentur univerzity IVA, IGA, IMA, ITA.

Univerzita také zkvalitnila poradenskou činnost pro studenty, která by měla napomáhat studentům překonávat kritické životní situace spojené se studiem, zdravím, rodinnými anebo sociálními problémy.

Pro akademický rok 2023/2024 univerzita připravila anebo připravuje pro studenty také velkou podporu pro jejich studentské aktivity a pro naplňování akademických studentských tradic. Univerzita samostatně anebo ve spolupráci se studentskými organizacemi zahrnula do činnosti pro nový akademický rok tzv. Seznamovák pro studenty 1. ročníku, Imatrikulace studentů, Půlení studia, Vánoční setkání s případným univerzitním vínem, Veterinární ples, Majáles, zimní a letní sportovní soustředění v různých druzích sportu, Poslední přednášku aneb loučení studentů šestého ročníku, Promoce a další.

V tomto akademickém roce oslavíme také 105. výročí založení naší Veterinární univerzity Brno.

Přeji Vám mnoho úspěchů v celém akademickém roce 2023/2024.

 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

rektor univerzityStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT