DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy.

Práce DAAD je financována z prostředků ministerstva zahraničí Německa, Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum a fondů EU. 

DAAD nabízí stipendia:

  • pro studenty bakalářských a magisterských programů na letní kurzy
  • pro absolventy bakalářských programů k absolvování navazujícího magisterského programu
  • výzkumná studia pro doktorandy a postdoktorandy
  • výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

Přihlášky se vyplňují elektronicky na webu DAAD a následně se zasílají poštou na adresu Akademické informační agentury.

 Více informací o stipendiích a termínech podávání přihlášek naleznete na webu DAAD.

Další materiály:

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT