Mezinárodní evaluace veterinárního vzdělávání je pro evropské veterinární fakulty rozhodující událostí pro další rozvoj veterinární výuky na univerzitě. Je organizována Evropskou asociací veterinárních fakult a univerzit (EAEVE) pro všechny veterinární fakulty v Evropě. Evaluace je víceméně povinná pro všechny veterinární fakulty, které se chtějí účastnit mezinárodní spolupráce ve veterinárním vzdělávání.

V roce 2013 absolvovala Veterinární univerzita Brno mezinárodní evaluaci organizovanou EAEVE. Tato evaluace vycházela ze směrnice č. 2005/36/ES a Standardních operačních postupů EAEVE pro provádění evaluací veterinárních vysokých škol. VETUNI Fakultou veterinárního lékařství a Fakultou veterinární hygieny a ekologie dosáhla po mezinárodní evaluaci uvedení na prestižním evropském Seznamu pozitivně evaluovaných veterinárních fakult Evropy (List of Evaluated and Approved Institutions by EAEVE).

Systém hodnocení EAEVE na VETUNI dává jistotu:

  • veřejnosti – z hlediska důvěry v kvalitu absolventů veterinárního lékařství a hygieny
  • studentům veterinárních fakult – že jejich vzdělání dosahuje schválených evropských standardů
  • veterinární instituci – která ví, že dosahuje vysoké úrovně

 Self-evaluační zprávy a výsledky hodnocení Fakulty veterinárního lékařství a Fakulty veterinární hygieny a ekologie VETUNI.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT