Součástí Masarykovy univerzity (MU) by se od 1. července 2020 měla stát farmaceutická fakulta, která je nyní součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno). Akademický senát VFU Brno již schválil přechod farmaceutické fakulty z VFU Brno na MU k 30. červnu 2020, na MU budou senátoři o vzniku nové farmaceutické fakulty jednat 4. května 2020. Senáty obou univerzit už také vyjádřily souhlas s uzavřením potřebných smluv zajišťujících podmínky přesunu. Studenti by tak mohli bez přerušení pokračovat v započatých studiích na nově vzniklé fakultě na MU a na MU přejdou také všichni zaměstnanci FaF VFU Brno. Výuka bude zatím probíhat dál v prostorách VFU.

Farmacie se má stát součástí MU. Senáty MU a VFU Brno už schválily první kroky.

Součástí Masarykovy univerzity (MU) by se od 1. července 2020 měla stát farmaceutická fakulta, která je nyní součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno). Akademický senát VFU Brno již schválil přechod farmaceutické fakulty z VFU Brno na MU k 30. červnu 2020, na MU budou senátoři o vzniku nové farmaceutické fakulty jednat 4. května 2020. Senáty obou univerzit už také vyjádřily souhlas s uzavřením potřebných smluv zajišťujících podmínky přesunu. Studenti by tak mohli bez přerušení pokračovat v započatých studiích na nově vzniklé fakultě na MU a na MU přejdou také všichni zaměstnanci FaF VFU Brno. Výuka bude zatím probíhat dál v prostorách VFU

O možnosti přesunout farmaceutickou fakultu na naši univerzitu jsme začali jednat společně s rektorem VFU Brno bezprostředně po mém nástupu do funkce rektora. Události posledních dnů jen potvrdily dlouhodobě vnímanou potřebu velmi úzké součinnosti farmacie, medicíny a dalších vědních oborů rozvíjených na naší univerzitě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě,“ zdůraznil rektor MU Martin Bareš.

„VFU Brno vyšla vstříc požadavku obnovit farmaceutické vzdělávání ve městě Brně v roce 1991. Za 29 let se na VFU Brno podařilo vybudovat plnohodnotnou farmaceutickou fakultu vysoké úrovně. Podporou přesunu farmaceutického vzdělávání na Masarykovu univerzitu VFU Brno vyšla vstříc společenskému zájmu uskutečňovat v rámci České republiky farmaceutické vzdělávání v co možná nejvyšší kvalitě, což do budoucna vyžaduje propojení institucionálního zázemí farmacie a humánní medicíny,“ řekl rektor VFU Alois Nečas.

Stejně jako zaměstnanci budou i stávající studenti farmaceutické fakulty bez přerušení pokračovat od 1. července 2020 na nové fakultě MU. Výuka bude dál probíhat ve stávajících prostorách v areálu VFU, které si Masarykova univerzita pronajme. Do budoucna se počítá s tím, že by se fakulta stala součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Zcela minimálně pocítí změnu uchazeči o studium farmacie a posléze i studenti prvních ročníků. Aktuální přijímací řízení se odehraje ještě na Farmaceutické fakultě VFU. Uchazeči, kteří budou přijati, budou mít možnost nastoupit na Farmaceutickou fakultu MU, která by měla vzniknout k 1. červenci 2020. Na stávající studenty farmaceutické fakulty bude MU pohlížet, jako by ke změně jejich studia nedošlo, a tato změna tak nebude mít negativní vliv na jejich ubytovací a další stipendia ani na případný vznik povinnosti hradit poplatky za prodlouženou dobu studia.

Pro současné studenty a zaměstnance MU bude rozšíření školy o další fakultu znamenat především příležitost víc spolupracovat s novými kolegy a spolužáky v oboru farmacie. S ohledem na historický kontext, kdy byla farmaceutická fakulta součástí Masarykovy univerzity už v letech 1952 až 1960, bude v historickém pořadí fakult uváděna jako šestá. Nejmladší, a tedy nově desátou fakultou, bude stále Fakulta sportovních studií MU.   

Farmaceutická fakulta byla součástí Masarykovy univerzity v letech 1952 až 1960, kdy byla zrušena a farmaceutické studium bylo sloučeno s již existujícím farmaceutickým studiem v Bratislavě. Fakulta byla obnovena až v roce 1991, a to jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Fakultu podle současných zákonů nelze přesunout, proto je v plánu stávající Farmaceutickou fakultu VFU Brno k 30. 6. 2020 zrušit a k 1. 7. 2020 zřídit Farmaceutickou fakultu MU.

 

 
                         prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA                             prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

                                        rektor VFU Brno                                                                 rektor MU

 

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT