Veterinární univerzita Brno je členěna na dvě fakulty -- Fakultu veterinárního lékařství (FVL) a  Fakultu veterinární hygieny a ekologie (FVHE). Jako jediná vzdělávací instituce v České republice poskytuje prostřednictvím dvou veterinárních fakult komplexní vzdělání v oblasti veterinárního lékařství. Tomu odpovídá i každoroční vysoký zájem o studium, který daleko převyšuje kapacitní možnosti výuky.


O zájmu o studium na fakultách VETUNI svědčí stále se zvyšující počet zahraničních studentů, především ze Slovenska.
Univerzita zabezpečuje i odbornou praxi během studia.

 

Uchazeči a přijatí pro akad. rok 2021/2022 (včetně ASP)

Fakulty Přihlásilo se Zapsaní 
ke studiu
Fakulta veterinárního lékařství
Magisterský studijní program
990 214
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Magisterský studijní program
459 124
Bakalářský studijní program 324 95
Navazující magisterský studijní program 88 61
Celkem 1861 494

 

Počty studentů v akad. roce 2021/2022 k 31. prosinci 2021

Skupiny oborů Kód skupiny Studenti ve studijním programu Celkem studentů
bak. mag. nav. dokt.
Veterinární lékařství 4301 0841 - 917 - 64 981
Veterinární hygiena a ekologie 4302 0841 248 378 117 68 811
Celkem   248 1295 117 132 1792

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT