Ukončení studia

Student završuje své studium složením státní závěrečné zkoušky, přičemž den složení SZZ je dnem ukončení studia.

Zdravotní pojištění

Prezenční studenti do 26 let, kteří si sami nebo prostřednictvím zaměstnavatele neplatí zdravotní pojištění, jsou pojištěnci z titulu státu, tj. zdravotní pojištění za ně hradí stát. Pod ochranou státu zůstávají studenti ještě měsíc následující po měsíci, v němž student ukončil studium úspěšným složením SZZ. Poté si již musí hradit zdravotní pojištění sám, nebo se musí zaevidovat na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání.

Evidence na úřad práce

Absolvent se může zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, kde má právo na zprostředkování zaměstnání. Úřad práce mu může poskytovat poradenství, informace o pracovních příležitostech a za určitých podmínek může uchazeč využít i různých programů na podporu zaměstnanosti. Pro absolventy jako specifickou skupinu jsou často realizovány speciální programy. Často jsou podporovány například stáže.

Pokud absolvent chce, aby za něj coby uchazeče o zaměstnání platil zdravotní pojištění stát, je nutné zaregistrovat se jako uchazeč o zaměstnání u Úřadu práce po uplynutí ochranné lhůty pro platbu zdravotního pojištění. Potřebné formuláře a další informace je možné nalézt na Integrovaném portále MPSV. Rovněž je možné využít služeb call centra.

Na úřadu práce je nutné předložit následující doklady:

  • občanský průkaz,
  • diplom nebo potvrzení o ukončení studia (vydává studijní oddělení),
  • doklady o předchozím zaměstnání (pokud během studia nějaké bylo).

Evidence je možná osobně na kontaktním pracovišti úřadu práce, v jehož správním obvodu má uchazeč o zaměstnání bydliště, resp. místo trvalého pobytu. Kontakty na jednotlivé pobočky úřadu práce naleznete zde.

Obecně vzato nemají absolventi nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud však absolvent odpracoval min. 12 měsíců za poslední 2 roky předcházející evidenci u úřadu práce, může mu tento nárok vzniknout a může o podporu v nezaměstnanosti požádat. (Rozhodná je pracovní činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, tedy činnost založená pracovním poměrem nebo dohodou o pracovní činnosti, samostatná výdělečná činnost, pokud je s ní spojena účast na důchodovém pojištění a některé další méně časté pracovní činnosti.)

Hledání zaměstnání

Úřad práce může uchazeči o zaměstnání pomoci, hlavní je však aktivita samotného uchazeče. Důležité je nebát se, sledovat aktuální pracovní příležitosti (viz portály pracovních příležitostí) a odpovídat na vybrané inzeráty. Možné je také aktivně oslovovat potenciální zaměstnavatele v oboru, i když aktuálně neinzerují volné pozice.

Za tímto účelem je nutné vytvořit reprezentativní životopis a motivační dopis, který bude vždy individuálně odpovídat na vybranou pracovní nabídku. Rady, jak na to, nabízí portály pracovních příležitostí. Využít můžete také Europass . Zde si můžete jednoduše pomocí on-line šablony vytvořit životopis i evropský pas dovedností, tj. složku osvědčení dokládajících Vaše dovednosti a vzdělání (např. dodatek k diplomu). Získáte tak europass – standardizovaný doklad o získaném vzdělání, praxi a Vašich dovednostech pro státy EU.

Na hledání práce se dívejte jako na příležitost, na příležitost naučit se něco nového, posunout se v životě zase o kus dál a splnit si své sny. Jsou to otevřené dveře, stačí jen projít…

Stáže

Absolventi se při hledání zaměstnání mohou potýkat s problémem nedostatečné praxe, popřípadě i s vlastní nejasnou představou, jaké zaměstnání by rádi vykonávali. V takovém případě může být dobrým řešením absolvování stáže před samotným nástupem do zaměstnání. Pro aktivní vyhledávání stáží je možné využít:

Stáže je možné vyhledávat i na portálech pracovních příležitostí. Další možností je oslovit přímo organizaci v oboru (např. Zentiva)
Některé stáže jsou vhodné i pro studenty, je tedy možné absolvovat je již během studia a na trh práce vstupovat již s praxí.

Stáž pro studenty na Ministerstvu zemědělství

Ministerstvo zemědělství nabízí možnost absolvování odborné bezpříspěvkové stáže dle studijního zaměření. Cílem je prohloubení a aplikace znalostí nabytých studiem v kontextu při praxi ve státní správě. Student bude seznámen s chodem ministerstva prostřednictvím zapojení do běžné agendy příslušného útvaru a např. i plněním samostatných úkolů pod vedením zkušených pracovníků.

 

V případě zájmu si vyberte vhodné pracoviště - http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/organizacni-struktura/

Následně kontaktujte písemně personální odbor staz@mze.cz, který dle možností ministerstva zajistí vaše umístění.

Inspirace

Inspirujte se těmi, kteří již posbírali řadu zkušeností a nyní je předávají nováčkům na trhu práce:

JOBMAGAZIN



Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT