mapa-vfu-2015-08-28

 • 1 Rektorát, Karierní a poradenské centrum, Studijní a poradenské centrum, Podatelna
 • 2 Posluchárna 10, 11
 • 3 Hospodářská správa
 • 4 Klinika chorob přezvýkavců a prasat (oddělení chorob prasat), Klinická laboratoř pro velká zvířata
 • 5 Jízdárna
 • 6 Institut celoživotního vzdělávání (učebna), Posluchárna 9
 • 7 Klinika chorob koní, Klinika chorob přezvýkavců a prasat (oddělení chorob přežvýkavců), Pavilon profesora Klobouka, Posluchárna 2
 • 8 Posluchárna
 • 9 Posluchárna
 • 10 Ústav tělesné výchovy a sportu (tělocvična, kurty)
 • 11 Akreditovaný zvířetník Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie
 • 12 Ústav hygieny a technologie mléka, Posluchárna 5
 • 13 Ústav hygieny a technologie masa
 • 14 Klinika chorob přežvýkavců
 • 15 Ústav výživy zvířat, Ústav zootechniky a zoohygieny, Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
 • 18 Ústav technologie léků
 • 22 Ústav farmakologie a farmacie, Ústav genetiky, CEITEC
 • 23 Ubytovací s stravovací centrum
 • 24 Děkanát a studijní oddělení FVL, Děkanát a studijní oddělení FVHE, Studijní a informační středisko - univerzitní knihovna, Institut celoživotního vzdělávání, Archiv, Depozitář, Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství a farmacie, Kabinet dějin veterinárního lékařství a farmacie
 • 25 Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel
 • 28 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, Ústav patologické morfologie a parazitologie, Posluchárna 4 + Patologie
 • 29 Aula
 • 30 Centrum informačních technologií
 • 31 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Posluchárna Biologie
 • 32 Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství, Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie, Posluchárna 6
 • 33 Ústav patologické morfologie a parazitologie
 • 34 Ústav anatomie, histologie a embryologie, Ústav fyziologie, Posluchárna 3, Porážka jatečních zvířat
 • 35 Vrátnice
 • 43 Klinika chorob psů a koček, Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, Klinická laboratoř pro malá zvířata, Posluchárna 1
 • 44 Posluchárna 8, Ústav chenických léčiv, Ústav humální farmakologie a toxikologie
 • 45 Ústav aplikované farmacie, Ústav přírodních léčiv, Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie, Centrální laboratoře, Unie studentů farmacie
 • 46 Provozní centrum pro studenty
 • VLEVO - Ambulance a pohotovost pro velká zvířata
 • VPRAVO - Ambulance a pohotovost pro malá zvířata
 • Zdravotní středisko


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT