Pokyny pro řešitele IGA VETUNI 2021

 

do 31. 10. 2021

Ukončení čerpání finančních prostředků (kromě mzdových prostředků akademických pracovníků a stipendií, bude vyplaceno až po obhájení projektu na konferenci).

Ve výjimečných případech a po souhlasu tajemníka fakulty – správce rozpočtu možno čerpat finanční prostředky do poloviny listopadu 2021.

 

do 31. 10. 2021 odevzdat žádost o vyplacení stipendia na děkanát fakulty.

 

do 30. 11. 2021 – odevzdat návrh na vyplacení odměny akademického pracovníka na děkanát

 

30. 11. 2021 do 10.00 hod.

Odeslat elektronicky na emailové adresy:

 FVL - skoricm@vfu.cz                                              FVHEvoslarovae@vfu.cz         

1)  Příspěvky do sborníku fakultních konferencí ve wordu – viz Parametry příspěvku

2) Podklady pro Zápis ze studentské vědecké konference viz Zápis ze studentské vědecké konference

  

do 30. 11. 2021

Předání Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VETUNI 2021 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS) - viz IGA 2021 Závěrečná zpráva

1) podepsané v písemné podobě na děkanáty fakult

2) elektronicky na email: iga@vfu.cz

 

7. 12. 2021 do 10.00 hod.

Tajemníci fakult předají písemnou formu Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VETUNI 2021 na Sekretariát prorektora pro vzdělávání.

 

14. 12. 2021, začátek 8.00 hod.

Obhajoba projektů na veřejných studentských vědeckých konferencích pořádaných fakultami. Připravené prezentace musí být v Power Pointu v délce max. 15 minut. Řešitelé před 8.00 hod. nahrají své prezentace do PC a budou přítomni po celou dobu obhajob všech projektů IGA.

Pořadí určuje předseda dílčí komise. 

Místa konání konferencí:

FVL – Velká zasedací místnost SIS, budova č. 24, 3.NP, dv.č. 336

FVHE – Multifunkční místnost SIS, budova č. 24, dv.č. 166


Přílohy:

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT