ERASMUS+ LÉTO 2022  SUMMER 2022

Intenzivní kurz studentů zaměřený na produkci a bezpečnost živočišných produktů: 

[CZ]

Vážení kolegové, vážení zaměstnanci VETUNI, vážení studenti VETUNI!

Jak jistě víte, že letos program ERASMUS slaví 35 let své existence, navíc Evropa označila tento rok jako Evropský rok mládeže.

S velkou radostí Vám proto chceme sdělit dobrou zprávu, kterou jsme obdrželi od Národní agentury (DZS) nyní v červnu, a ta se týká schválení grantu K131 Výzva 2022; o tento grant na mobility do zahraničí VETUNI žádala letos v únoru a uspěli jsme! 

V této souvislosti Vám již nyní v dostatečném předstihu avizujeme, že VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS pro vstup do zahraničních mobilit bude vyhlášeno v září; toto výběrové řízení bude otevřené všem studentům VETUNI a to včetně studentů prvého ročníku, včetně studentů anglického programu i všech absolventů VETUNI, kdy od jejich absolutoria neuplynul rok (365 dnů), a také pro všechny učitele a všechny zaměstnance VETUNI. 

Nezapomeňte sledovat tu část VETUNI webu, která se věnuje informacím ERASMUS, tj. link: 

https://www.vfu.cz/cz/vyberove-rizeni-programu-erasmus

Už nyní máme možnost potěšit ty z Vás, kdo fandíte programu Erasmus+, jste aktivní a ve věku mezi 18 a 30 lety. O co se jedná?

KOŠICE = 6 účastníků vybraných z VETUNI studentů 

Termín přihlášky: do konce června 2022

 

Kdo z Vás má šanci na úspěch – zjistíte snadno pohledem do přílohy – už v této chvíli je jisté, že vybraných šest studentů, kteří se zúčastní letního kurzu, získá stipendium ve výši 470 EUR. 

Stipendium poslouží k úhradě cestovních nákladů, ubytování a stravování letního kurzu v termínu 

22. – 26. 8 2022 (5 dní), který proběhne ve spolupráci s partnerem Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích.

A další podnět pro Vás, milí studenti, spojený s mobilitou v zahraničí, je soutěž, která cílí na:

BRUSEL = 5 výherců z celé České republiky 

Kdo z Vás má šanci na úspěch - to se dozvíte rozkliknutím podmínek soutěže s názvem:

Moje vize pro Evropu? Tohle chci změnit! 

Termín přihlášky: do konce června 2022

Sympatické je to, že forma příspěvku je opravdu na Vás! Stačí být dostatečně originální a použít buď formu stručného eseje, nebo nápaditého videozáznamu. A proč právě Brusel ? – hlavní město Belgie přezdívané jako ´hlavní město Evropy´ bude hostit závěrečnou konferenci Evropského roku mládeže. 

Mechanizmus výběrového řízení pro přihlášky ERASMUS FOODINOVO bude následující: 

VETUNI koordinační tým programu ERASMUS, v němž pracují oba fakultní koordinátoři, tj. za FVL docent MVDr. Miša Škorič, Ph.D. a za FVHE proděkan MVDr., Martin Hostovský, Ph.D., pod vedením institucionálního koordinátora, jímž je prorektor VVZ profesor MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

Tento tým zkušených pedagogů ještě posílí přítomnost garanta projektu KA2 Foodinovo, kterým je docent MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. 

Tato komise vybere šest nejvhodnějších účastníků pro tuto letní mobilitu a to do 7. července, výsledky budou publikovány na webu.

Všichni výše jmenovaní by Vás tímto rádi motivovali, abyste využili tuto mimořádnou příležitost. 

Skvělé plány vedou k mimořádným výsledkům, vyzkoušejte své síly !

 

[EN]

Dear colleagues, dear VETUNI employees, dear VETUNI students!

This year the ERASMUS programme celebrates its 35th birthday, Europe calls the 2022 year “the European Year of Youth“.

It is our pleasure to share the good news obtained from the National Agency of the Czech Republic in June. 

VETUNI requested the financial grant (call 2022) in February and this request was confirmed.! 

That is why - in advance - we wish to invite you to be part of the VETUNI ERASMUS COMPETION in SEPTEMBER; this VETUNI competition open to every VETUNI student including the first year students, to students of the English programme, to all graduates who completed their studies (within 365 day period since their state exam) and also to all teachers and staff members too.  

Do not forget to follow the materials published via VETUNI website:

https://www.vfu.cz/cz/vyberove-rizeni-programu-erasmus

EVEN NOW we have several opportunities for those who are young (between 18 and 30) and active. What is it about?

KOSICE = 6 participants will be selected from VETUNI applicants 

DEADLINE: the end of June 2022

 

Be brave open the attachments and find out details. Apply before the end of June and be surprised whether the board of VETUNI coordinators selects you or any of your classmate. The grant to support each of six students participating in the intensive summer course is the sum of 470 EUR. This scholarship covers expenses including travelling, accommodation and dining. This ERASMUS project dated from August 22 to August 26 (5 days) is coordinated with the partner - the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice.

Another impuls for you, dear students, is the competition, that focuses on:

BRUSSELS = 5 lucky winners selected from applicants from the Czech Republic

The link bellow will navigate you to the challenging quest – My vision for Europe. I want to change THIS:

Moje vize pro Evropu? Tohle chci změnit! 

DEADLINE: the end of June 2022

Great to know that creativity is welcome in this activity, either write an essay or shoot a videorecording. 

Details regarding the ERASMUS FOODINOVO COMPETITION: 

VETUNI team of coordinators mentioned above plus the representative of the KA2 Foodinovo project will select the six participants. 

This competitive selection will be completed on July 7, 2022 and results will be published via VETUNI website.

The big dreams and well prepared plans lead to extraordinary goals, do not miss it, go for it !


V rámci výberového řízení byly vybrány studenti:
 
1
Mgr. Martina Pečová
2
Mgr. Jana Čaloudová 
3
Mgr. Aneta Hollerová
4
Petra Furmančíková 
5
Kateřina Křištofová
6
Ing. Karolína Těšíková
 
Jako háhradnící se umístnili studenti:
 
7 Tomáš Pencák
8 Štěpánka Svačinová 
9 Klára Adamcová 
10 Katarína Kultánová
11 Dominika Kotianová 
 
(u náhradníků ještě jednáme s hlavním řešitelem u udělení dalších zdrojů, o výsledku budete informování v pondělí 11.7-2022 individuálně)
 
Všem děkujeme za zapojení do výběrového řízení.
 
Pospiech Matej
koordinátor FoodInovo, VETUNI

Dokumenty / DocumentsStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT