U příležitosti oslav 100. výročí založení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA organizuje jedinečné setkání absolventů a studentů veterinárních a farmaceutických oborů.

Toto setkání proběhne dne 2. 6. 2018 od 9 do 16 hodin na brněnském výstavišti v pavilonu A, v rámci oslav založení československého státu, Festivalu RE:PUBLIKA. Zahájení proběhne za přítomnosti primátora města Brna a dalších významných osobností.

Pro absolventy a studenty je připraven celodenní naučně populární program, v němž budou kolegové z naší alma mater i z dalších institucí a odborníci z praxe prezentovat zajímavá témata z profesního života. Součástí programu budou také tzv. absolvent pointy, v rámci nichž obdrží od rektora zúčastnění absolventi a studenti diplom u příležitosti 100. výročí založení univerzity a pamětní odznak.         

„Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, tehdejší Vysoká škola zvěrolékařská, byla založena jako vůbec první vysoká škola v samostatné Československé republice dne 12. 12. 1918. Naše univerzita je jedinou vysokou školou u nás, která poskytuje vzdělání veterinárním lékařům, a jednou ze dvou poskytující vzdělání v oblasti farmacie. Na prahu druhého století přeji naší alma mater jen vše to nejlepší,“ uvedl prof. Nečas, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT