Vyhlášení výběrového řízení

SMS – mobilita studentů na studijní pobyt

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce z řad studentů FVL, FVHE a FaF o zahraniční studijní pobyty programu ERASMUS+.

STUDIJNÍ POBYT PROGRAMU ERASMUS+: 

Cílem studijního pobytu Programu Erasmus+ je umožnit studentům prezenčního typu studia absolvovat část svého studijního programu nebo zpracování závěrečné práce nebo projektu na zahraniční univerzitě a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v jiných zemích.

PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+:

 • být zapsán do akreditovaného studijního programu, a to minimálně do 2. ročníku studia
 • být státním příslušníkem jednoho ze států zúčastněného v programu Erasmus+ nebo v něm studovat v akreditovaném studijním programu
 • mít status studenta až do 31.12. toho roku, ve kterém je mobilita realizována (studium nelze přerušit nebo ukončit)
 • studijní pobyt lze absolvovat pouze na univerzitě, se kterou má příslušná fakulta uzavřenou meziinstitucionální dohodu
 • minimální délka pobytu je 3 měsíce (resp. 90 dnů)
 • mobility budou realizovány v období 1.6.2019 - 30.9.2020
 • mobilita nesmí být přerušena

FINANCOVÁNÍ: 

Vybraný student obdrží na pobyt finanční příspěvek, který je určen na pokrytí zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: 

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole se vyhodnotí písemné přihlášky. Vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola, které bude mít formu ústního pohovoru. Součástí pohovoru bude konverzace v cizím jazyce.
Ústní pohovor se bude konat ve čtvrtek 16. ledna 2019 od 8:00 hod ve Velké zasedací místnosti na Rektorátě VFU Brno. K ústnímu pohovoru budou zájemci pozváni emailem 4. ledna 2019 a musí se jej účastnit osobně. Náhradní termín ústního pohovoru vypsán nebude! 

VÝBĚR BUDE PROBÍHAT PODLE TĚCHTO KRITÉRIÍ: 

způsobilost účastníka dle výše uvedených podmínek výjezdu, motivace a odůvodnění, úroveň jazykových znalostí, studijní výsledky, předchozí účast na mobilitě Erasmus+, počet absolvovaných ročníků na VFU Brno
  
PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky zašlete nejpozději do 9. prosince 2018 do půlnoci na emailovou adresu vranam@vfu.cz.
Do přihlášky uveďte své kontaktní údajestudijní průměr za poslední dva roky studia, ročník, ve kterém nyní studujete, úroveň jazykových znalostí a preferenci univerzit, na kterých chcete studovat (uvádějte tři univerzity v pořadí Vašeho zájmu pro případ, že bude kapacita na Vámi preferované univerzitě již vyčerpána).
K přihlášce připojte motivační dopis v rozsahu max. 1 A4. Formát není dán. Pokuste se v dopise co nejlépe vysvětlit, proč a kam chcete vyjet, jaký bude mít studijní pobyt přínos pro Vás a Vaše studium. Jazyk dopisu: český, slovenský či anglický.


SMT – mobilita studentů na praktický pobyt

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce z řad studentů FVL, FVHE a FaF o zahraniční praktické pobyty programu ERASMUS+.

PRAKTICKÝ POBYT PROGRAMU ERASMUS+: 

Cílem praktických stáží je umožnit studentům absolvovat pracovní stáž v zahraniční, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout jazykové znalosti.

PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS:

 • být zapsán do akreditovaného studijního programu a to minimálně do 2. ročníku studia
 • být státním příslušníkem jednoho ze států zúčastněného v programu Erasmus+ nebo v něm studovat v akreditovaném studijním programu
 • mít status studenta až do 31.12. toho roku, ve kterém je mobilita realizována (studium nelze přerušit nebo ukončit)
 • praktickou stáž lze absolvovat v tzv. programových zemích Erasmus+ (všechny země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko), přijímající organizace musí mít právní subjektivitu a předmět její činnosti musí být oborově relevantní k oboru studia
 • minimální délka pobytu je 2 měsíce (resp. 60 dnů)
 • mobility budou realizovány v období 1.6.2019 - 30.9.2020
 • mobilita nesmí být přerušena

FINANCOVÁNÍ: 

Vybraný student obdrží na pobyt finanční příspěvek, který je určen na pokrytí zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: 

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole se vyhodnotí písemné přihlášky. Vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola, které bude mít formu ústního pohovoru. Součástí pohovoru bude konverzace v cizím jazyce.
Ústní pohovor se bude konat ve čtvrtek 16. ledna 2019 od 8:00 hod ve Velké zasedací místnosti na Rektorátě VFU Brno. K ústnímu pohovoru budou zájemci pozváni emailem 4. ledna 2019 a musí se jej účastnit osobně. Náhradní termín ústního pohovoru vypsán nebude!

VÝBĚR BUDE PROBÍHAT PODLE TĚCHTO KRITÉRIÍ: 

způsobilost účastníka dle výše uvedených podmínek výjezdu, motivace a odůvodnění, relevance a přínos stáže, úroveň přípravy stáže, úroveň jazykových znalostí, studijní výsledky, předchozí účast na mobilitě Erasmus+, počet absolvovaných ročníků na VFU Brno

PŘIHLÁŠKY: 

Přihlášky zasílejte do 9. prosince 2018, do půlnoci na emailovou adresu vranam@vfu.cz.
Do přihlášky uveďte své kontaktní údajestudijní průměr za poslední dva roky studia, ročník, ve kterém nyní studujete a úroveň jazykových znalostí.
Připojte motivační dopis v rozsahu max. 1 A4 a bližší informace o pracovním umístění. Formát těchto dokumentů není dán. V motivačním dopise se pokuste co nejlépe vysvětlit, proč a kam chcete vyjet, jaký bude mít praktický pobyt přínos pro Vás a Vaše studium. Uvádějte délku a termín stáže. Příprava pobytu může být doložena například předložením e-mailové komunikace s přijímající organizací. Jazyk dokumentů: český, slovenský či anglický.


STA – mobilita zaměstnanců za účelem výuky 

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení  pro zájemce z řad pedagogických pracovníků FVL, FVHE a FaF o výukové zahraniční pobyty programu Erasmus+. 

PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+:

Mobilitu je možné uskutečnit pouze na univerzitách, se kterými má VFU Brno sjednanou meziinstitucionální dohodu.
Minimální délka mobility je 2 dny, maximální délka 2 měsíce.
Učitel musí v zahraničí odučit minimálně 8 výukových hodin týdně.
Mobilita musí být realizována v období 1.6.2019 - 30.9.2020.

FINANCOVÁNÍ: 

Vybraný učitel obdrží příspěvek na úhradu cestovních a pobytových nákladů souvisejících s realizací mobility. Pobytové náklady jsou hrazeny z prostředků programu Erasmus+, na cestovní náklady přispívá VFU. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: 

Výběrové řízení bude probíhat písemnou formou na základě zhodnocení zaslaných přihlášek. Přihlášky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 • motivace a odůvodnění
 • dohodnutý kontakt na vybrané univerzitě
 • jazykové znalosti
 • délka a přibližný termín mobility (v řádu měsíců)

PŘIHLÁŠKY: 

Vzor přihlášky si můžete stáhnout zde.
Přihlášky zasílejte do 9. prosince 2018, do půlnoci na emailovou adresu vranam@vfu.cz.


STT – mobilita zaměstnanců za účelem školení

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce z řad pedagogických i nepedagogických pracovníků FVL, FVHE a FaF o výukové zahraniční pobyty programu Erasmus+. 

PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+: 

Mobilita slouží profesnímu rozvoji pedagogických a nepedagogických pracovníků VFU.
Podpora je poskytována např. na školení (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti, náslech přednášek či odborný kurz na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.
Minimální délka mobility je 2 dny, maximální délka 2 měsíce.
Mobilita musí být realizována v období 1.6.2019 - 30.9.2020.

FINANCOVÁNÍ: 

Vybraný zaměstnanec obdrží příspěvek na úhradu cestovních a pobytových nákladů souvisejících s realizací mobility. Pobytové náklady jsou hrazeny z prostředků programu Erasmus+, na cestovní náklady přispívá VFU. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: 

Výběrové řízení bude probíhat písemnou formou na základě zhodnocení zaslaných přihlášek. Přihlášky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 • motivace a odůvodnění
 • dohodnutý kontakt na vybrané univerzitě
 • jazykové znalosti
 • délka a přibližný termín mobility (v řádu měsíců)

PŘIHLÁŠKY: 

Vzor přihlášky si můžete stáhnout zde.
Přihlášky zasílejte na emailovou adresu vranam@vfu.cz.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT