SMS – mobilita studentů na studijní pobyt

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení  pro zájemce z řad studentů FVL, FVHE a FaF o zahraniční studijní pobyty programu ERASMUS+.

STUDIJNÍ POBYT PROGRAMU ERASMUS+:

Cílem studijního pobytu Programu Erasmus+ je umožnit studentům prezenčního typu studia absolvovat část svého studijního programu nebo zpracování závěrečné práce nebo projektu na zahraniční univerzitě a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v jiných zemích.

PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+:

 • být zapsán/a do akreditovaného studijního programu a to minimálně do 2. ročníku studia
 • být státním příslušníkem jednoho ze států zúčastněného v programu Erasmus+ nebo v něm studovat v akreditovaném studijním programu
 • mít status studenta až do 31.12. roku, ve kterém je mobilita realizována (studium nelze přerušit nebo ukončit)
 • studijní pobyt lze absolvovat pouze na univerzitě, se kterou je uzavřena inter-institucionální smlouva.
 • minimální délka pobytu je 3 měsíce (resp. 90 dnů)
 • mobility jsou realizovány v období 1.6.2017 - 30.9.2018

FINANCOVÁNÍ:

Vybraný student obdrží na pobyt finanční příspěvek, který je určen na pokrytí zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole se vyhodnotí písemné přihlášky, vybraní uchazeči o mobilitu postoupí do druhého kola, které bude mít formu ústního pohovoru. Součástí bude konverzace především v anglickém jazyce.

VÝBĚR BUDE PROBÍHAT PODLE TĚCHTO KRITÉRIÍ:

úroveň jazykových znalostí, studijní výsledky, motivace a odůvodnění, samostatnost, počet absolvovaných ročníků na VFU Brno

Ústní pohovor se bude konat v úterý 24. ledna 2017 od 8:30 hod ve Velké zasedací místnosti na Rektorátě VFU Brno. K ústnímu pohovoru budou zájemci pozváni emailem dne 20. ledna 2017 a musí se jej účastnit osobně. Náhradní termín ústního pohovoru vypsán nebude. V případě, že ve výběrovém řízení nebude vybrán dostatečný počet zájemců, může být  vyhlášeno dodatkové výběrové řízení.

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky zašlete nejpozději do 12. ledna 2017 do 12:00 hod na emailovou adresu krejcia@vfu.cz.

Do přihlášky napište své kontaktní údaje, studijní průměr za poslední dva roky studia, ročník, ve kterém nyní studujete, úroveň jazykových znalostí, preferenci univerzit, na kterých chcete studovat (uvádějte 3, kdyby kapacita na Vámi preferované univerzitě byla již vyčerpána) a připojte motivační dopis v rozsahu max. 1 A4.


SMT – mobilita studentů na praktický pobyt

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení  pro zájemce z řad studentů FVL, FVHE a FaF o zahraniční praktické pobyty programu ERASMUS+.

PRAKTICKÝ POBYT PROGRAMU ERASMUS+:

Cílem pracovních stážíje umožnit studentům absolvovat pracovní stáž v zahraniční, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout jazykové znalosti.

PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS:

 • být zapsán do akreditovaného studijního programu a to minimálně do 2. ročníku studia
 • být státním příslušníkem jednoho ze států zúčastněného v programu Erasmus+ nebo v něm studovat v akreditovaném studijním programu
 • mít status studenta až do 31.12. roku, ve kterém je mobilita realizována (studium nelze přerušit nebo ukončit)
 • Pracovní stáž lze absolvovat pouze v zemi zapojené do programu Erasmus+ (všechny Evropské státy vyjma Švýcarska), organizace musí mít právní subjektivitu a předmět její činnosti musí být oborově relevantní k oboru studia.
 • minimální délka pobytu je 2 měsíce (resp. 60 dnů)
 • mobility jsou realizovány v období 1.6.2017 - 30.9.2018

FINANCOVÁNÍ:

Vybraný student obdrží na pobyt finanční příspěvek, který je určen na pokrytí zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole se vyhodnotí písemné přihlášky, vybraní uchazeči o mobilitu postoupí do druhého kola, které bude mít formu ústního pohovoru. Součástí bude konverzace především v anglickém jazyce.

VÝBĚR BUDE PROBÍHAT PODLE TĚCHTO KRITÉRIÍ:

započatá aktivita v hledání pracovního umístění, úroveň jazykových znalostí, počet absolvovaných ročníků na VFU Brno, motivace a odůvodnění, samostatnost

Ústní pohovor se bude konat v úterý 24. ledna 2017 od 8:30 hod ve Velké zasedací místnosti na Rektorátě VFU Brno. K ústnímu pohovoru budou zájemci pozváni emailem dne 20. ledna 2017 a musí se jej účastnit osobně. Náhradní termín ústního pohovoru vypsán nebude. V případě, že ve výběrovém řízení nebude vybrán dostatečný počet zájemců, může být  vyhlášeno dodatkové výběrové řízení.

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky zašlete nejpozději do 12. ledna 2017 do 12:00 hod na emailovou adresu

krejcia@vfu.cz.

Do přihlášky napište své kontaktní údaje, ročník, ve kterém nyní studujete, úroveň jazykových znalostí, aktivitu, kterou jste již vyvinuli k získání pracovního umístění a připojte motivační dopis v rozsahu max. 1 A4


STA – mobilita zaměstnanců na výukový pobyt 

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení  pro zájemce z řad učitelů FVL, FVHE a FaF o učitelské zahraniční pobyty programu Erasmus+

PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+:

Finanční prostředky se poskytují na výukové účely. Učitel musí v zahraničí odučit minimálně 8 výukových hodin za týden a minimální délka mobility je 2 dny, maximální délka 2 měsíce. Mobilitu je možné uskutečnit pouze na univerzitách, se kterými má VFU Brno sjednanou bilaterální dohodu. Mobilita je realizována v období 1.6.2017 - 30.9.2018.

FINANCOVÁNÍ:

Vybraný učitel obdrží příspěvek na úhradu cestovních a pobytových nákladů souvisejících s realizací mobility. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Výběrové řízení bude probíhat písemnou formou na základě zhodnocení zaslaných přihlášek. Přihlášky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 1. motivace a odůvodnění
 2. dohodnutý kontakt na vybrané univerzitě
 3. jazykové znalosti

Přihlášku lze napsat volnou formou nebo použít Vzor přihlášky STA

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky zašlete nejpozději do 12. ledna 2017 do 12:00 hod na emailovou adresu krejcia@vfu.cz.

Seznam bilaterálních dohod VFU Brno

Podmínky programu Erasmus+Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT