Elektronické knihy

Všechny elektronické knihy naleznete také prostřednictvím On-line katalogu

E-book

Databáze Dostupné e-knihy

Wiley Science Direct Springer

Seznam
ScienceDirect/Elsevier

Pharmacology


Toxicology and Pharmaceutical Science


Life Sciences


Veterinary Science a Veterinary Medicine

CAB eBooks Seznam
CRCnetBASE

Environmental Science


Food Science


Veterinary Science


Pharmaceutical Science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Můžete využít prezenční nebo absenční výpůjčky elektronické čtečky