Informační brány

Informační brány jsou portály, které slouží k vyhledávání bibliografických záznamů. Nabízejí takové zdroje z prostředí internetu, které jsou odborníky vyhodnoceny, zpracovány a zařazenydo příslušné kategorie (tudíž jsou snadno vyhledatelné). Odborníci s dokumenty pracují na základě předem stanovených kritérií. Lidský faktor zaručuje konzistentní a kvalitní složení sbírky (collection)        a relevantní popis. Zdroje jsou indexovány podle klasifikačního schématu, jsou tvořena předmětová hesla, klíčová slova. Věcný popis (především jeho rozsah) se liší. Některé brány používají velmi rozsáhlý a poměrně volný popis obsahu zdroje, jiné volí formalizovaný postup. Běžně užívanými formami jsou: anotace, shrnutí, abstrakt a recenze.

 

 

Informační brána Informace o produktu
Agroweb Informace z oblast zemědělství, veterinářství, součástí je Vetweb-internetový časopis pro veterináře.
Infozdroje Zpřehledňuje přístup k informačním zdrojům, informuje o novinkách, konsorciích, nabízí zkušební přístupy a pod.
JIB (Jednotná informační brána) Umožňuje přístup k různým informačním zdrojům včetně plných textů dokumentů.
Karlsruhe Institute of Technology  Brána umožňující jednotné vyhledávání v množství světových knihoven.
Oborová brána Technika (TECH)

 Nabízí uživateli jeden prostor, kde je možné prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, databáze,

 odborně zaměřené portály).

Suweco  Přehled online titulů dostupných na VFU přes firmu Suweco.