Licencované informační zdroje

 

EZ proxy server Informace o službě  Odkaz
 EZ proxy server

Knihovnická aplikace provozovaná Centrem informačních technologií VFU. Základní funkcí aplikace je poskytnout z PC připojeného k Internetu kdekoli (doma, na pracovišti, v internetové kavárně) stejný komfort a nabídku informačních zdrojů, jako z počítačových pracoven na VFU Brno.

Upozornění: Pro připojení přes EZproxy doporučujeme použít internetový prohlížeč Mozilla Firefox. Některé prohlížeče (např. Chrome, Safari) mohou připojení přes vzdálený přístup vyhodnotit jako potenciální hrozbu a přístup do databází neumožní.

EZproxy
     
Databáze Informace o produktu
American Chemical Society Plné texty časopisů s chemickou tématikou včetně archivů.

Video (EN)

BioOne Complete

Databáze obsahuje plné texty časopisů s vysokým impakt faktorem z oblasti biologie, ekologie a environmentálních věd. Většina článků má retrospektivu od roku 2000. Je možné v ní vyhledávat informace podle názvů časopisů, vydavatelů a oborů.

Text (EN) 

CAB Abstracts Plus Collection

Přední mezinárodní databáze z oblasti zemědělství, biologických a příbuzných věd a lesnictví. Sleduje přes 14 000 odborných časopisů, knihy, konference, zprávy a další formy literatury publikované ve světě v 70 jazycích. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. Součástí je i přísup k CABI:

 

 

EBSCOhost

EBSCOhost Academic Search Complete je odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 7 000 plnotextových periodik, z toho téměř 6 000 recenzovaných. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 11 000 periodik a celkem přes 11 600 publikací, např. monografií, zpráv a sborníků z konferencí. 

Přístup je realizovaný z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI.

Video (EN)

ENVIROnetBASE

Databáze zaměřená na životní prostředí, ekologii, vědy o Zemi, environmentalismus a všechny obory, které s ním souvisejí (tj. zdraví, právo, toxikologie aj.). Obsahuje více než tisíc titulů monografií a referenčních příruček.  

European Pharmacopoeia Online 8th edition 2019 (9.8)

 

European Pharmacopoeia je základním sbírkou vlastností a požadavků kladených na léčivé přípravky vyráběné a distribuované v zemích EU a několika dalších evropských zemích, jakož i na metodiku jejich analýzy a testování.

 

 

FOODnetBASE

Kolekce e-knih z oblasti potravinářství vydaných vydavatelstvím CRC Press do konce roku 2015 (koncem roku 2014 to bylo již 522 titulů knih). Tématicky knihy zahrnují oblasti: bezpečnost potravin, regulaci výroby, zajištění kvality, balení, biotechnologie, výzkum potravin.

Zaměření knih je např. na tyto obory: Brewing & Fermentation, Dairy, Fats & Oils, Food Additives & Ingredients, Food Biotechnology, Food Chemistry, Food Engineering & Processing, Food Laws and Regulations, Food Microbiology & Safety, Food Packaging, Food Product Development, Food Quality Assurance, Fruit & Vegetable Products, Functional Foods & Nutraceuticals, Meats, Seafood.

 

FSTA 

Databáze Food Science and Technology Abstracts pokrývá potravinářskou vědu a technologii od roku 1969. Jsou zahrnuty oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd.

 

Nature

Elektronické verze vybraných prestižních časopisů z oblasti biomedicíny, lékařství a přírodních věd z vědeckého vydavatelství Nature Publishing Group

Text (CZ)

Reaxys

Poskytuje webový přístup k bázím Beilstein a Gmelin, chemický strukturní a reakční databázový systém pokrývající celou oblast klasické chemie

Video (EN)

RSC Journals Archive

 

Royal Society of Chemistry je nejstarší učená společnost na světě zaměřená na chemii. Přístup k vydáním časopisů z kolekce RSC z let 1841 až 2007.

 

 

Science Direct

Vyhledávání v časopisech nakladatele Elsevier Science. Jde zejména o časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, ekonomie, obchodu        a řízení, psychologie a sociálních věd, a dalších s retrospektivou přibližně od roku 1995. Kolekce obsahuje přes 1200 titulů, přístup k plným textům je v rámci kolekce 3, která obsahuje 214 titulů.

U ostatních časopisů jsou přístupné obsahy čísel, u článků pak kompletní bibliografické údaje resp. abstrakta. Články z ostatních kolekcí (celkem 5 kolekcí) je možno získat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Video (EN)

SciFinder

(nutná registace)

Nástroj umožňující přístup k databázím Chemical Abstracts (CAS).

Pro přístup je nutné se registrovat. K registraci je nutná emailová adresa patřící pod VFU (tedy ***@vfu.cz), přístup je možný jen z počítačů v síti VFU (návod pro registraci).

Text (EN)

Scopus

Citační a abstraktová databáze nakladatelství Elsevier je zaměřená na přírodní vědy, techniku, medicínu (zahrnuje mimo jiné i 100% MEDLINE databází), společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí.
Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných web stránek a dále citační ohlas článků. Obsahuje také citované články = reference              s možností vstoupit linkem do jejich jednotlivých abstrakt.
Video (EN)

Springer Link

Vyhledávání v časopisech s plnými texty nakladatelství Springer a Kluwer z oblasti přírodních věd, klinické medicíny a biomedicíny, fyziky, techniky, matematiky, počítačů, společenských věd a ekonomie.
Přístup k plnotextovým verzím téměř 500 časopisů nakladatelství Springer a Kluwer z oblasti přírodních věd, klinické medicíny a biomedicíny, fyziky, techniky, matamatiky, počítačů, společenských věd a ekonomie od roku 1994 až po současnost.
 

Web of Science

Multidisciplinární časopisecká bibliografická databáze, informace o časopisech, impact faktorech, citovanosti obsahuje:

 

Video (CZ)

 

Video (CZ)

Wiley Online Library e-journals 

Vyhledávání v časopisech s plnými texty nakladatelství John Wiley a Blackwell. Tematicky pokrývá oblasti obchodu, chemie, počítačové vědy, věd o zemi, vzdělávání, inženýrství, práva, biologických věd, matematiky a statistiky, medicíny, fyziky a astronomie, polymerů, psychologie a společenských věd. 

 

Zoological Record

Bibliografická databáze obsahuje informace z oblasti biologie zvířat, je publikovaná ve spolupráci s firmou BIOSIS a Londýnskou zoologickou společností. Obsahuje retrospektivní informace od roku 1864, celkem již přes 3,4 miliónu záznamů s ročním přírůstkem 72 000. Vychází ze sledování 6 500 primárních pramenů z více než 100 zemí. K dispozici je také tezaurus. Aktualizace probíhá měsíčně, u záznamů počínaje rokem 2001 jsou k dispozici abstrakty. 

Databáze je nyní přístupná přes platformu Web of knowledge

Video (EN)

 

Přístup k databázím je realizován i z projektů:

  • SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI.
  • MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) (CZ.1.05/3.2.00/12.0227) spolufinancovaný z OP VaVpI.
  • Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ (CZ.1.05/3.2.00/12.0231) spolufinancovaný z OP VaVpI.
  • Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd ( CZ.1.05/3.2.00/12.0228.)spolufinancovaný z OP VaVpI.
logo EU
 


 Mgr. Lenka Ondráčková,  tel.: (+420) 54156 2079,   e-mail: ondrackoval@vfu.cz