Licencované informační zdroje

 

EZ proxy server Informace o službě  Odkaz
 EZ proxy server

Knihovnická aplikace provozovaná Centrem informačních technologií VFU. Základní funkcí aplikace je poskytnout z PC připojeného k Internetu kdekoli (doma, na pracovišti, v internetové kavárně) stejný komfort a nabídku informačních zdrojů, jako z počítačových pracoven na VFU Brno.

Upozornění: Pro připojení přes EZproxy doporučujeme použít internetový prohlížeč Microsoft Edge nebo anonymní režim Google Chrome. Některé prohlížeče mohou připojení přes vzdálený přístup vyhodnotit jako potenciální hrozbu a přístup do databází neumožní.

EZproxy
     
Databáze Informace o produktu
American Chemical Society Plné texty časopisů s chemickou tématikou včetně archivů.

Video (EN)

CAB Abstracts Plus Collection

Přední mezinárodní databáze z oblasti zemědělství, biologických a příbuzných věd a lesnictví. Sleduje přes 14 000 odborných časopisů, knihy, konference, zprávy a další formy literatury publikované ve světě v 70 jazycích. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. 

 

 

EBSCOhost

EBSCOhost Academic Search Complete je odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 7 000 plnotextových periodik, z toho téměř 6 000 recenzovaných. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 11 000 periodik a celkem přes 11 600 publikací, např. monografií, zpráv a sborníků z konferencí. 

Přístup je realizovaný z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI.

Video (EN)

European Pharmacopoeia 10th edition 2020 (10.0)

 

European Pharmacopoeia je základním sbírkou vlastností a požadavků kladených na léčivé přípravky vyráběné a distribuované v zemích EU a několika dalších evropských zemích, jakož i na metodiku jejich analýzy a testování.

Upozornění: K novému vydání databáze European Pharmacopoeia bohužel není možné zajistit uživatelům plošný přístup v rámci sítě VFU, nově je vyžadována registrace. Pro získání přístupu prosím kontaktujte Mgr. Kateřinu Sekaninovou (e-mail sekaninovak@vfu.cz).

 

 

FOODnetBASE

Kolekce e-knih z oblasti potravinářství vydaných vydavatelstvím CRC Press do konce roku 2015 (koncem roku 2014 to bylo již 522 titulů knih). Tématicky knihy zahrnují oblasti: bezpečnost potravin, regulaci výroby, zajištění kvality, balení, biotechnologie, výzkum potravin.

Zaměření knih je např. na tyto obory: Brewing & Fermentation, Dairy, Fats & Oils, Food Additives & Ingredients, Food Biotechnology, Food Chemistry, Food Engineering & Processing, Food Laws and Regulations, Food Microbiology & Safety, Food Packaging, Food Product Development, Food Quality Assurance, Fruit & Vegetable Products, Functional Foods & Nutraceuticals, Meats, Seafood.

 

The Merck Index Online

Elektronické vydání renomovaného referenčního díla The Merck Index – An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals – který patří k nejpoužívanějším příručkám v organické, anorganické, medicínské a farmaceutické chemii, biochemii, biologii, potravinářské chemii a v řadě dalších oborů.

Poznámka: Přístup k verzi z roku 2019.

 

Science Direct

Vyhledávání v časopisech nakladatele Elsevier Science. Jde zejména o časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, ekonomie, obchodu        a řízení, psychologie a sociálních věd, a dalších s retrospektivou přibližně od roku 1995. Kolekce obsahuje přes 1200 titulů, přístup k plným textům je v rámci kolekce 3, která obsahuje 214 titulů.

U ostatních časopisů jsou přístupné obsahy čísel, u článků pak kompletní bibliografické údaje resp. abstrakta. Články z ostatních kolekcí (celkem 5 kolekcí) je možno získat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Video (EN)

SciFinder

(pouze pro studenty a zaměstanance FaF)

Databáze je plně hrazena ze zdrojů farmaceutické fakulty, je tedy určena pouze studentům a zaměstnancům FaF VFU. Pokud nesplňujete tuto podmínku a máte zájem o registraci, kontaktujte prosím Ing. Eriku Moudrou (moudrae@vfu.cz+420 54156 2806).

 

Nástroj umožňující přístup k databázím Chemical Abstracts (CAS).

Pro přístup je nutné se registrovat. K registraci je nutná emailová adresa patřící pod VFU (tedy ***@vfu.cz), přístup je možný jen z počítačů v síti VFU (návod pro registraci).

Text (EN)

Scopus

Citační a abstraktová databáze nakladatelství Elsevier je zaměřená na přírodní vědy, techniku, medicínu (zahrnuje mimo jiné i 100% MEDLINE databází), společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí.
Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných web stránek a dále citační ohlas článků. Obsahuje také citované články = reference              s možností vstoupit linkem do jejich jednotlivých abstrakt.
Video (EN)

Springer Link

Vyhledávání v časopisech s plnými texty nakladatelství Springer a Kluwer z oblasti přírodních věd, klinické medicíny a biomedicíny, fyziky, techniky, matematiky, počítačů, společenských věd a ekonomie.
Přístup k plnotextovým verzím téměř 500 časopisů nakladatelství Springer a Kluwer z oblasti přírodních věd, klinické medicíny a biomedicíny, fyziky, techniky, matamatiky, počítačů, společenských věd a ekonomie od roku 1994 až po současnost.
 

Web of Science

Multidisciplinární časopisecká bibliografická databáze, informace o časopisech, impact faktorech, citovanosti obsahuje:

 

Video (CZ)

 

Video (CZ)

Wiley Online Library e-journals 

Vyhledávání v časopisech s plnými texty nakladatelství John Wiley a Blackwell. Tematicky pokrývá oblasti obchodu, chemie, počítačové vědy, věd o zemi, vzdělávání, inženýrství, práva, biologických věd, matematiky a statistiky, medicíny, fyziky a astronomie, polymerů, psychologie a společenských věd. 

 

Zoological Record

Bibliografická databáze obsahuje informace z oblasti biologie zvířat, je publikovaná ve spolupráci s firmou BIOSIS a Londýnskou zoologickou společností. Obsahuje retrospektivní informace od roku 1864, celkem již přes 3,4 miliónu záznamů s ročním přírůstkem 72 000. Vychází ze sledování 6 500 primárních pramenů z více než 100 zemí. K dispozici je také tezaurus. Aktualizace probíhá měsíčně, u záznamů počínaje rokem 2001 jsou k dispozici abstrakty. 

Databáze je nyní přístupná přes platformu Web of knowledge

Video (EN)