Volně dostupné informační zdroje

Všechny zdroje jsou on-line a volně dostupné, pouze pro přístup k plným textům může být u některých zdrojů vyžadována bezplatná registrace.

 

Databáze

Informace o produktu
AJOL

African Journals Online je databáze časopisů vycházejících v Africe obsahuje abstrakta nebo plné texty článků. Příručka o informačních institucích, projektech, programech, výzkumech                   

a globální spolupráci v oblasti lesnictví, životního prostředí a to v celosvětovém měřítku. Pomáhá šířit vědecké poznatky zájemcům o životní prostředí a krajinářům. 

Agricola AGRIcultural OnLine Access je bibliografická databáze National Agricultural Library zpracovávaná od roku 1970. Skládá se ze dvou samostaných částí:
  • Online Public Access Catalogue - zahrnuje knihy, 
  • Journal Article Citation Index - obsahuje záznamy článků, kapitol z monografií, sborníků atd. 
Agronavigátor Portál poskytuje informace z oblasti zemědělství a potravinářství. Poskytuje rovněž službu terminologický slovník.
Bibliografia Medica Čechoslovaka Online zpřístupněna v portálu Medvik, je bibliografická databáze České národní bibliografie z oblasti medicíny. Excerpční základnu tvoří: časopisy, knihy, sborníky, recenze českých knih,              bohemika a slovacika (práce českých a slovenských autorů publikované v zahraničních časopisech). Obsahuje záznamy zpracované od roku 1999.
BioMed Central Open access časopisy s plnými texty.
Česká národní bibliografie Bibliografická evidence dokumentů, které vycházejí  či vyšly na našem uzemí nebo se jinak vztahují k českému jazyku a kultuře (částečně se zohledňuje 
i princip jazykový, tématický, autorský). Dělí se na ČNB souběžnou a retrospektivní.
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie Bibliografická databáze.
DOAJ Directory of Open Access Journals je databáze časopisů s plnými texty. 
E-journals odkazy na časopisy v elektronické podobě podle oborů. 
FAOSTAT Největší větová báze dat organizace FAO. Zaměřeni: potraviny a zemědělství, obsahuje statistická data a faktografické informace. 
Free Medical Journals Časopisy s plnými texty s lékařskou tématikou.
Highwire Časopisy s plnými texty, některé do úrovně abstraktů. 
IUFRO International Directory of Forest International Service. 
IVIS International Veterinary Information Service je nezisková organizace poskytující informace veterinářům, veterinárním studentům a akademickýcm pracovníkům. Umožňuje přístup k veterinárním knihám, poskytuje též informace o veterinárních mítincích apod.
Královká chemická společnost
Royal Society of Chemistry 
Knihovna v Bielefeldu Časopisy s plnými texty z fondů elektronických časopisů v knihovně v Bielefeldu. Články je možno využít k vyhledávání bibliografických údajů časopisů a také k prohlížení volně dostupných textů časopisů. V seznamu jsou zeleně označeny časopisy přístupné do plných textů.
Laboratorní průvodce Fyzikální, matematické a chemické tabulky, laboratorní encyklopedie, faktografické informace z oblasti biochemie, biologie a medicíny a další nástroje a data. 
National Academic Press National Academy of Sciences (Národní akademie věd)
  • National Academy of Engineering (Národní strojírenská akademie)
  • Institute of Medicine (Ústav lékařství)
  • National Research Council (Národní vědecká rada).
Plos Public Library of Science je neziskovou organizací, v níž se angažují vědci a lékaři a která si klade za cíl zprostředkovat nejenom jim, ale také pacientům a studentům z celého světa neomezený přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům, usnadnit výzkum, lékařskou praxi i výuku. Hlavními principy, jsou volný přístup (open access), vynikající kvalita z hlediska obsahu i formy, vědecká integrita garantovaná redakcí, šíře záběru, spolupráce, finanční spravedlnost, zapojení komunity, mezinárodnost a věda chápaná jako veřejný zdroj.
PubMed Bibliografická databáze Národní lékařské knihovny USA. 
Freie Universität Berlin

Digitální repositář závěrečných diplomových a dizertačních prací univerzity Freie Universität Berlin 

Kompletní seznam oddělení s odkazem na jednotlivá oddělení - ZDE.

 

 

 

Kontakt 

tel.: (+420) 5 41 56 2080