Members of Executive council
Chairman:
PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA

Vice-chairman:
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

PhDr. Richard Svoboda, MBA

Members:
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA
MVDr. Jaroslav Salava
MgA. Stanislav Moša 
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (do 28.02.2020)
RNDr. Zuzana Matušková (od 19.03.2020)

Secretary:
Ing. arch. Gabriela Chmelařová   

Zápisy správní rady VETUNI

 

 Statut správní rady VFU Brno (*.pdf)

 Study at the Faculty of Veterinary Medicine

 

More info

Study at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

 

More info

TEXT