Termíny ubytování pro studenty VETUNI na ak. rok 2022-23 na VŠ koleji KSK, Králova 45, Brno:

29.8.2022 - 2.9.2022
Po - Čt: 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Pá: 8.00 - 12.00 hod.

Při ubytování student:

  • předloží 2 ks fotografie
  • zaplatí si ubytovací kauci ve výši 2000,- Kč (mimo studentů, kteří ji hradili již v ak. roce 2021-22 a mají rezervovaný pokoj)
  • zaplatí 500,- Kč zálohu za čipovou kartu
  • předloží číslo účtu, ze kterého bude probíhat inkaso kolejného v ak. roce 2022-23 a souhlas s inkasem kolejného ve prospěch účtu VETUNI.

Pokud tak student neučiní ihned při nástupu, musí jej předložit nejpozději do 23.9.2022, jinak s ním bude ukončena smlouva o ubytování.

Při vstupu do kanceláře kolejí mějte nasazený respirátor.Study at the Faculty of Veterinary Medicine

 

More info

Study at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

 

More info

TEXT