Upozorňujeme studenty VETUNI, že v ak. r. 2022-23 VUT Brno již neposkytne 200 lůžek pro ubytování studentů VETUNI na Listových kolejích VUT Brno, jak tomu bylo v letech minulých. Je to z důvodu enormního zájmu studentů VUT Brno o ubytování na kolejích. Zájemci o obytování na kolejích z řad studentů VETUNI tak budou moct využít ubytování na Kaunicových kolejích v rámci jejich kapacitních možností.

 

 Study at the Faculty of Veterinary Medicine

 

More info

Study at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

 

More info

TEXT