Zkušební přístup CABI

Environmental Impact -  informační zdroj zabývající se vlivem lidských aktivit na životní prostředí, změny klimatu, znečištění, kácení lesních porostů, rošiřování pouští a úbytek životního prostoru. Obsahuje z produkce CABI přes 1.3 mil záznamů (vybrané z CAB Abstracts), plné texty, na 180 eBooks, zprávy, přehledy.

 

Login URL:                 http://www.cabi.org/environmentalimpact

Materiály, videa, atd.: http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/environmental-impact/

      

 

VetMed Resource -  informace z oblasti veterinářství. Základem je bibliografická databáze excerpující více než 3000 časopisů - Serials Cited, plné texty sborníků z konferencí, novinky, a sekce ‘Ask a CABI expert' - počet záznamů dosahuje na 1 mil. ze 125 zemí. Databáze obsahuje i příručku CABI's Animal Health and Production Compendium i The Drugs Database from the Animal Health and Production Compendium (AHPC), The Glossary from the Animal health & Production Compendium (AHPC).

 

Login URL:                 http://www.cabi.org/VetMedResource

Materiály, videa, atd.: http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/vetmed-resource

 

 

Nutrition and Food Sciences - podsoubor CAB Abstracts zaměřený na výživu, potravinářství a potravinářskou technologii s více než půl milionem záznamů. Obsahuje na 880 000 záznamů s abstrakty, s ročním přírůstkem na 50 000.

 

Login URL:                 http://www.cabi.org/nutrition

Materiály, videa, atd.: http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/nutrition-and-food-sciences-database

 

Kolekce budou přístupné do 30. 11. 2013