Jak se stát čtenářem?

 

Studenti a zaměstnanci VFU 

 

Nepotřebují k využívání knihovny nic jiného než platný ISIC či zaměstnaneckou kartu a vyplněnou přihlášku do knihovny, která je k vyžádání u výpůjčního pultu ústřední knihovny VFU. Podpisem přihlášky zároveň souhlasí s dodržováním pravidel Knihovního řádu UK VFU (rovněž k vyžádání nebo na webu).

 

Externisté

 

U výpůjčního pultu UK VFU vyplní přihlášku a zaplatí poplatek 170,- Kč (70,- Kč za vystavení návštěvnické karty, 100,- Kč je poplatek za roční členství). S dokladem o zaplacení externí čtenář jde na Centrum informačních technologií, kde je mu zhotovena čipová karta.  Od tohoto okamžiku lze knihovnu 1 rok plnohodnotně využívat (po roce je možné členství obnovit).

 

Těšíme se na Vás v knihovně!