informace o knihovne

STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO VFU BRNO
budova Studijního a informačního centra
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
Vedoucí SIS

Mgr. Kateřina Sekaninová
tel.: (+420) 54156 2080
e-mail: sekaninovak@vfu.cz

Sekretářka, akvizice, pronájem místností budovy SIC
Marta Třísková 
tel.: (+420) 54156 2081
e-mail: triskovam@vfu.cz

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Výpůjční oddělení

Marek Forman, DiS.
tel.: (+420) 54156 2085
e-mail: formanm@vfu.cz, knihovna@vfu.cz

Simona Koudelová,DiS.
tel.: (+420) 54156 2085
e-mail: koudelovas@vfu.cz, knihovna@vfu.cz

Sterilizace dokumentů

Monika Šimková
tel.: (+420) 54156 2082
e-mail: simkovam@vfu.cz


Zpracování fondů

Simona Šteflová 
tel.: (420) 54156 2084
e-mail: steflovas@vfu.cz


Elektronické informační zdroje, rešerše, univerzitní správce OBD

Mgr. Iva Slabá
tel.: (+420) 54156 2079
e-mail: slabai@vfu.cz


Oddělení periodik, meziknihovní výpůjční služba
Bc. Eva Falcová
tel.: (+420) 54156 2077
e-mail: falcovae@vfu.cz


Systémový knihovník, koordinace ediční činnosti VFU Brno
Dana Švaříčková
tel.: (+420) 54156 2083
e-mail: svarickovad@vfu.cz