Informace o knihovně

STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO VFU BRNO
UNIVERZITNÍ KNIHOVNA SIS, budova 24
PALACKÉHO tř. 1946/1
612 42 BRNO

VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ
Vedoucí knihovny VFU
Mgr. Kateřina Sekaninová
tel.: (+420) 54156 2080
e-mail:
sekaninovak@vfu.cz

Sekretářka, akvizice, pronájem místností budovy SIC
Marta Třísková 
tel.: (+420) 54156 2081
e-mail: triskovam@vfu.cz
UNIVERZITNÍ KNIHOVNA
KNIHOVNA@VFU.CZ
Výpůjční oddělení

Daniel Brzobohatý, DiS.
tel.: (+420) 54156 2085
e-mail:
brzobohatyd@vfu.cz

Simona Koudelová, DiS.
tel.: (+420) 54156 2085
e-mail: koudelovas@vfu.cz
Sterilizace dokumentů
Monika Šimková
tel.: (+420) 54156 2082
e-mail: simkovam@vfu.cz

Zpracování fondů
Simona Šteflová 
tel.: (420) 54156 2084
e-mail: steflovas@vfu.cz
EIZ, rešerše, univerzitní správce OBD a RIV
tel.: (+420) 54156 2079/2080

Oddělení periodik, MVS služby
Bc. Eva Kučáková
tel.: (+420) 54156 2077
e-mail: kucakovae@vfu.cz

Koordinace ediční činnosti VFU Brno,
správce knihovního systému
Dana Švaříčková
tel.: (+420) 54156 2083
e-mail: svarickovad@vfu.cz