Systematika řazení knih ve studovně

0.0 Všeobecnosti

0.1 Slovníky

0.2 Encyklopedie

0.3 Historie, biografie

 

1.0 Obory související s veterinární medicínou

1.1 Anatomie, histologie, fyziologie

1.2 Zoologie

1.3 Botanika, mykologie

1.4 Farmakologie, toxikologie

1.5 Chemie, biochemie

1.6 Fyzika, biofyzika

1.7 Ekologie, obecná biologie

1.8 Etologie, chovatelství

1.9 Legislativa, etika, welfare

1.10 Včelařství, myslivost, rybářství

1.11 Zootechnika, zemědělství, živočišná výroba

 

2.0 Laboratorní veterinární medicína

2.1 Mikrobiologie

2.2 Imunologie

2.3 Parazitologie

2.4 Cytologie, hematologie

2.5 Genetika

 

3.0 Preventivní veterinární medicína

3.1 Hygiena, zoohygiena

3.2 Hygiena potravin

3.3 Epizootologie, epidemiologie

3.4 Výživa

 

4.0 Klinické obory

4.1 Interna, zobrazovací metody, diagnostika

4.2 Ortopedie, chirurgie, oftalmologie

4.3 Stomatologie

4.4 Anesteziologie

4.5 Reprodukce, gynekologie, andrologie

4.6 Patologie, patologická fyziologie

4.7 Terapie

 

Barevné vysvětlení výpůjček 

 

Barevné vysvětlení