Návody pro vyhledávaní - Licencované informační zdroje

 

 

Licencované databáze

 

Návod
American Chemical Society Video (AJ)
BioOne.1, BioOne.2Text (AJ)Video (AJ)
CAB AbstractsText (CZ)Video (AJ)
EBSCOText (CZ) 
ENVIROnetBASEText (SK) 

FSTA

(Food Science and Technology Abstracts)

Text (CZ) Video (AJ)
Pivot

Text (CZ)

Video (AJ)
Reaxys Text (AJ)  Video (CZ)
Royal Society of Chemistry Journals Text (AJ) Video (AJ)
Science Direct Text (AJ) Video (AJ)
SciFinder Text (AJ)  
Scopus Text (AJ)  
Springer Link Text (AJ)  
Web of Knowledge Text (CZ)  Video (AJ) 
Wiley Online Library Text (AJ) Video (AJ) 
Zoological Record Text (CZ) Video (AJ)

  

 Mgr. Lenka Ondráčková,  tel.: (+420) 54156 2079,   e-mail: ondrackoval@vfu.cz