Elektronické informační zdroje

Odkaz Informace o odkazu

EBSCO Discovery Service je vyhledávacím nástrojem, který čtenářům napomáhá k efektivnímu vyhledávání informací z celého knihovního fondu, a to z jednoho vyhledávacího rozhraní. 

logo EZB

Jednotný přístup k plnotextovým elektronickým časopisům konzorcií: Blackwell, Kluwer, Science Direct, Springer Link, Willey InterScience, databáze EBSCO a databáze volně  přístupných časopisů.

logo EZproxy

Knihovnická aplikace provozovaná Centrem informačních technologií VFU Brno, která stojí mezi univerzitními systémy a servery českých i zahraničních dodavatelů a producentů elektronických informačních zdrojů. Základní funkcí aplikace je poskytnout z PC připojeného k Internetu kdekoli (doma, na pracovišti, v internetové kavárně) stejný komfort a nabídku informačních zdrojů, jako z počítačových pracoven na VFU Brno. Pro využívání přístupu pomocí EZproxy je potřeba pouze webový prohlížeč.

Z bezpečnostních důvodů se po ukončení práce odhlašte a zavřete okno prohlížeče!

 

Upozornění: Pro připojení přes EZproxy doporučujeme použít internetový prohlížeč Mozilla Firefox. Některé prohlížeče (např. Chrome, Safari) mohou připojení přes vzdálený přístup vyhodnotit jako potenciální hrozbu a přístup do databází neumožní.

logo citace.com

 

 Návod

V současnosti lze Citace.com považovat za plnohodnotný citační software, který umožňuje:

  • generovat své citace dle normy ČSN ISO 690
  • spravovat vlastní citace (upravovat, mazat, třídit do složek)
  • zpřístupňovat své záznamy prostřednictvím RSS kanálů
  • sdílet své záznamy s jinými uživateli (lze nastavit práva přístupu)
  • export záznamů do RTF pro Word a do HTML
  • přebírání záznamů z významných bibliografických databází a katalogů (např. Amazon, Library of Congress, Brittish Library, Masarykova univerzita aj.)
  • přidávat vlastní poznámky, obsahy, recenze a zároveň je sdílet a přebírat od jiných uživatelů

logo Naviga

Pokročilý nástroj pro přístup a správu elektronických informačních zdrojů zabezpečující autorizovaným uživatelům zcela nové možnosti pro simultánní prohledávání elektronických informačních zbojů z jednoho rozhraní a přístup podle práv a licenčních podmínek. Zajišťuje jednoduchý a pohodlný přístup k aktuálně licencovaným digitálním zdrojům – elektronickým časopisům, knihám, encyklopediím atd.