Elektronické služby

a) služby dostupné prostřednictvím www stránek knihovny
b) elektronická komunikace s uživateli
c) zajištění přístupu do elektronických informačních zdrojů a internetu
d) přístup k vlastnímu čtenářskému kontu pro registrované uživatele