Služby knihovny

Výpůjční služby:
a) prezenční samoobslužné ve studovnách,
b) prezenční zprostředkované pracovníkem knihovny do studovny,
c) absenční volným výběrem z přístupných fondů,
d) absenční zprostředkované pracovníkem knihovny z uzavřených skladů,
e) samoobslužná rezervace a prodlužování výpůjční doby dokumentů.


Meziknihovní služby:
a) meziknihovní výpůjční služby,
b) mezinárodní meziknihovní výpůjční služby,
c) dodávky kopií dokumentů.

 

Informační služby:
a) poradenská služba – informace o katalozích, databázích, fondech a využívání knihovny,
b) lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
c) bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického
charakteru,
d) konzultační služba,
e) rešeršní služba – soupisy bibliografických, faktografických a dalších informací
zpracované na základě písemného zadání.


Reprografické služby:
a) barevné a černobílé kopírování
b) skenování,
c) barevné a černobílé tisky.

Elektronické služby:
a) služby dostupné prostřednictvím www stránek knihovny,
b) elektronická komunikace s uživateli,
c) zajištění přístupu do elektronických informačních zdrojů a internetu,
d) přístup k vlastnímu čtenářskému kontu pro registrované uživatele.

e) půjčování elektronických čteček

f) nahrání Ebooku do elektronické čtečky

g) vzdálený přístup k EIZ

Ostatní služby:
a) www stránky knihovny,
b) instruktáže o knihovně a jejím používání pro registrované i potenciální uživatele,
c) informační výchova a školení uživatelů,
c) propagace knihovny a jejích služeb,
d) veřejně přístupný katalog knihovny.