Informační služby

a) poradenská služba

  • informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny

b) lokačně-informační služba

  • zjišťování a informace o dostupnosti fondů

c) bibliograficko-informační služba

  • informace bibliografického a faktografického charakteru

d) konzultační služba

 

e) rešeršní služba

  • soupisy bibliografických, faktografických a dalších informací

   zpracované na základě písemného zadání