Ostatní služby

a) www stránky knihovny
b) instruktáže o knihovně a jejím používání pro registrované i potenciální uživatele
c) vzdělávací informační výchova a školení uživatelů
c) propagace knihovny a jejích služeb
d) veřejně přístupný katalog knihovny